Center za šolanje in prešolanje psov

Vadbišče je v Raki pri Krškem.

Kontakt:
Marjan Mohar,
T 041 795 776

Naslov:
Gmajna 32, Raka, 8274 Krško